نظرسنجی
≡ آیا به نظر شما ، انجمن های کارتون و کاریکاتور به تعهداتشان در قبال کارتونیست ها پایبند هستند ؟

روز جهانی کارتونیست ها
39 مین فستیوال بین المللی طنز MĂRUL DE AUR-BISTRIȚA رومانی 2023
کد مطلب: 1009250 تعداد بازدید: 50 تاریخ انتشار: 1401/10/23 12:40
چاپ خبر
ارسال
آخرین مهلت ارسال اثار چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

تبریز تون

39th Edition International festival of satire and humore -MĂRUL DE AUR-BISTRIȚA - ROMANIA 2023

39 مین فستیوال بین المللی طنز MĂRUL DE AUR-BISTRIȚA رومانی 2023

شرکت برای تمامی هنرمندان از سراسر جهان ازاد است .

موضوع :

ارمغان پوچی

پرتره URMUZ

حداکثر تعداد ارسال اثار 3 اثر می باشد .

اثار باید JPG باشند .

اثار باید 300 DPI باشند .

بیوگرافی مختصر به زبان انگلیسی و یا رومانیایی فرستاده شود .

ایمیل ارسال اثار ccsbistrita@yahoo.com

فرم ثبت نام

آخرین مهلت ارسال اثار چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

 

Application form / Fiche d’inscription

 Formaţia, grupul, interpretul, creatorul / Band, group, artist, creator:

________________________________________________ __________

 Instituţia reprezentată / Represented Institution / Institution représenté:

______________________________________ _____________

 Adresa / Adress / AdresseH:

_____________________________________________ _________

 Telefon/fax/email / Adress phone/fax/email:

_____________________________________________ _______

 Data înJinţării (naşterii) / Foundation date / Date de naissance:

____________________________________________ ______

 BI / CI, seria ____ nr. ____________ CNP ___________ ___

Numéro de carte d’identité _____________________ ______

 Secţiunea de concurs / Section contest / Catérogie choisi pour le concours:

__________________________________________________________________

 Repertoriul, manuscrisul, volumul, lucrarea / Repertoire, manuscripts,

volume, work / Répertoire, manuscrits, volume, oeuvre:

_______________________________________ ______

 Autor texte / Texts author / Auteur du texte:

________________________________________ _______

 Instructor/autor / Instructor/author / Instructeur/auteur:

________________________________________ ________

 Titlul volumului/lucrării / Title of volume/work / Titre du volume/travail:

_________________________________________ ________

 Regia artistică / Editura / Artistic Director / Publisher: Maison d’Édition /

Éditeur: ________________________________ ________

 Participări la alte concursuri / Participation in other competitions /

Participation à d’autre(s) concour(s): ___________ ____________

 Număr persoane în grup_______din care_____femei

Number of people in group_____of wich______Women

Nombre de personne dans le groupe_____avec ______femmes.

 Data sosirii la Bistriţa / Check Bistriţa / Date d’arrivée à Bistrita:

_____________________________________ _____

 Mijloc de transport / Means of transport / Moyen de transport:

_______________________________ ______

Data/Date  Semnătura şi ştampila

Signature and stamp/Signature et tampon

_____________                  _______ _______

 

انتشار یافته: 0 | بررسی نشده: 0 | غیرقابل انتشار: 0
نظری برای خبر فوق ارسال/منتشر نشده است.
پس از ارسال، نظر شما در صورت تائید مدیر سایت بلافاصله منتشر خواهد گردید اما ایمیلتان همیشه مخفی باقی خواهد ماند.

نام:   کد عدم هرزه نگاری
» کد تائید:  
ایمیل:  
نظر شما:  
تبلیغات
آخرین مطالب
» ???
لینک های مرتبط