کارتون روز

اخبار برگزیده
TabrizToons
داوري اينترنتی وجدول پيشنهادی
داوري اينترنتی وجدول پيشنهادی از مسعود ضیایی زرد خشوئی
18 بهمن 1393 22:13ادامه...
TabrizToons
منطق تشابه یا تشابه منطقی
منطق تشابه یا تشابه منطقی از استاد زردخشوئی
30 آبان 1393 08:55ادامه...
TabrizToons
نقد کارتون این ماه اثری از جابر اسدی
نقد کارتون این ماه اثری از جابر اسدی
21 آبان 1393 15:40ادامه...
TabrizToons
نقد و نقد نویسی در کاریکاتور از استاد عبدی
یک کاریکاتوریست ایرانی؟ البته جای شگفتی است. اما باید دانست که ایران هنر کاریکاتور هم دارد
19 مهر 1393 11:28ادامه...
TabrizToons
نقد در کارتون از استاد ضیایی
نقد ارزیابی و میزان سنجش تخصصی یک اثر است به زبان ساده تر خوبی ها را از بدی ها جدا میکند
19 مهر 1393 11:26ادامه...